Informacje:    23 657 41 99

wtorek, 25 czerwiec 2019

Wycieczka do Kazimierza Dolnego i okolic

W dniach 10–14 czerwca 2019 r. uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie, brali udział w 5–dniowej wycieczce.

Pierwszego dnia zwiedzili Pałac Czartoryskich w Puławach, którego początki sięgają II połowy XVII wieku i związane są z dziejami rodów magnackich: Lubomirskich, Sieniawskich i przede wszystkim Czartoryskich. Z przewodnikiem zwiedzili pałac, podziwiali architekturę, wystrój oraz ekspozycje muzealne. Tego samego dnia udali się do Kazimierza Dolnego – perły polskiego renesansu. Podczas całego pobytu, mieszkali w tym urokliwym miasteczku. Drugiego dnia udali się do Kozłówki, gdzie obejrzeli zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamoyskich. Z przewodnikiem zwiedzili pałac, kompleks parkowy, który jest wpisany na listę pomników historii, kaplicę, powozownie oraz ptaszarnię. Uczestnicy trzeciego dnia zwiedzili urokliwy Kazimierz Dolny, w tym: rynek z zabytkowymi kamieniczkami w stylu „renesansu naiwnego”, studnię, najsłynniejszą kamienicę Przybyłów, kamienicę Celejowską z piękna attyką, dom Górskiego, Kamienicę Białą, Kościół Farny i Św. Anny, ruiny XIV w. zamku, basztę z XIII wieku oraz wąwóz lessowy. Korzystając ze słonecznej pogody, uczestnicy PŚDS popłynęli też statkiem po Wiśle. Czwartego dnia odwiedzili Lublin, gdzie mieli okazję poznać ciekawą historię miasta, zwiedzić liczne zabytki: Kaplicę Św. Trójcy, Zamek, archikatedrę lubelską, Bramę Krakowską, Stare Miasto i spacerowali kamienistymi uliczkami. Piątego dnia, w drodze powrotnej grupa z PŚDS, odwiedziła Muzeum Nadwiślańskie z renesansowym zamkiem wybudowanym na wysokiej skarpie wiślanej w Janowcu. Każdego dnia spacerowali nowymi szlakami turystycznymi. Pełni wrażeń wrócili do domu. Wycieczka organizowana była w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, integracji i aktywizacji społecznej.