Informacje:    23 657 41 99

Nasza placówka

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną obojga płci, z terenu Powiatu Żuromińskiego.    

 

 

Dom prowadzony jest przez Caritas Diecezji Płockiej od dn. 1 września 2003 r. i działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,  poz. 1362, z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535, (art. 9) z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).

 

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych od Powiatu Żuromińskiego.