Informacje:    23 657 41 99

piątek, 01 czerwiec 2018

XIV Przegląd Małych Form Teatralnych

 

W dniu 24.05.2018 r. już czternasty raz zorganizowano w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie Przegląd Małych Form Teatralnych.

W tym roku zaprezentowało się dziesięć placówek zajmujących się aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Tegoroczną imprezę teatralną zaszczycili Starosta Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski Wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej Ks. Adam Przeradzki oraz Dziekan Dekanatu Żuromińskiego Ks. Kanonik Kazimierz Kowalski. Przybyłych gości powitała Beata Głowacka – kierownik PŚDS w Żurominie, następnie Przegląd otworzył Starosta Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski, który także w kilku słowach przybliżył ideę i cel działań związanych z aktywnością osób niepełnosprawnych w dziedzinie teatralnej. Przedstawienia sceniczne zaprezentowały: PŚDS z Żuromina, Mławy, Lidzbarka, Makowa Mazowieckiego, Strzegowa, Iłowa Osady oraz WTZ z Żuromina, Płocka, Płońska i DPS z Bądzyna.

Teatr w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie wpisał się już na stałe w jego tradycję. Co roku aktorzy chętnie przyjeżdżają do Żuromina i zawsze wystawiają coś nowego, artystycznie ciekawego. Tak było i w tym roku. Prezentowane były różne formy teatralne między innymi: skecze, wywiedzione ze słowa, humoreski, teatr lalek, kabaret, pantomima, teatr tańca. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkania.