Informacje:    23 657 41 99

czwartek, 21 październik 2021

Sala Doświadczania Świata

Sala doświadczania świata służy do stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania mu bodźców, które pozytywnie wpływają na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną.

Jest ona przeznaczona do terapii różnych zaburzeń takich jak autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce i choroby psychiczne, a także demencja. Terapia światłem znana również jako terapia Snoezelen odnosi się zarówno do leczenia światłem o różnym natężeniu i barwie, jak i praktyk terapeutycznych mających na celu pobudzanie zmysłowe i stymulowanie prawidłowego rozwoju.