Informacje:    23 657 41 99

czwartek, 11 luty 2021

Większa pomoc z Programu „Za życiem” w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie.

Od 2017 roku w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ułatwiono dostęp do Środowiskowych Domów Samopomocy większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osobom ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną. Środowiskowe Domy Samopomocy otrzymały też zwiększone dotacje, które mogą być przeznaczane między innymi na zabezpieczenie zwiększonych potrzeb opiekuńczych uczestników ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną, na zakup dodatkowych usług, wyposażenia lub sprzętu niezbędnego do pracy z tymi osobami.

Od czasu wprowadzenia dodatkowych środków z Programu, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie, zakupił wiele sprzętów i pomocy ułatwiających pracę i przeprowadzanie procesu terapeutycznego.

W ramach realizacji Programu „Za życiem” w 2020 r. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie otrzymał podwyższoną dotację w kwocie 12 600 zł.

 

W ramach Programu zakupiono:

- Zestawy „Mówik” do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety z systemem Android, przeznaczone do stosowania u osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, choroby i niepełnosprawności, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecą i męską oraz ponad 10 000 symboli. Przeznaczony jest dla osób w różnym wieku, głównie z afazją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dyzartrią, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Ma możliwość dostosowania interfejsu do różnych upośledzeń, niepełnosprawności ruchowej, wieku i płci. Istnieje również możliwość robienia i wstawiania zdjęć, własnych grafik i obrazów z Internetu. Użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy.

- Podświetlany, interaktywny panel terapeutyczny do koloroterapii. Panel z „aktywną cieczą”. Reaguje na dotyk - przyciśnięcie panelu lub przesuwanie ręki powoduje płynne przemieszczenie się cieczy.

- Lampa do światłoterapii i fototerapii służąca do delikatnej, mało inwazyjnej terapii, wpływającej na poprawienie nastroju i zmniejszenie senności. Zapobiega zimowej depresji, usuwa złe samopoczucie, apatię, uczucie smutku i lęku, pomaga w walce z bezsennością.

- Kosmiczny rzutnik emitujący refleksy świetlne, delikatne wiązki światła oraz kształty imitujące niebo i gwiazdy, wykorzystywany w relaksacji.

- Sensoryczne klocki świetlne, wykorzystujące terapeutyczną rolę światła widzialnego w celu leczenia lub znacznej poprawy stanu wielu schorzeń bądź defektów estetycznych. Światło wykorzystywane w terapii fotodynamicznej ma ogromny i bezpośredni wpływ na aktywność komórkową, dzięki czemu uzyskuje się szybkie i trwałe efekty terapeutyczne.

- Kaskada i meduza światłowodowa przeznaczone do światłoterapii, wykorzystywane w relaksoterapii.

- Pomoce do rehabilitacji i ćwiczeń rozwijanie motoryki dużej i małej.

- Masażery do pleców, karku, maty masujące, wałki.

- Pomoce sensoryczne do ćwiczeń.

- Pomoce edukacyjne: sortery, kształtki, gry.

Zakupione materiały i sprzęty, przyczyniają się do polepszenia stanu psycho-fizycznego, osób niepełnosprawnych. Wpłyną na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój, pozwolą rozwinąć wiedzę i umiejętności w obszarze samoobsługi i terapii. Usprawnią pracę nad zmianą zachowań trudnych, pozwolą na wydłużenie czasu koncentracji na zadaniu, rozwiną też umiejętności językowe i komunikacyjne, poszerzą zakres samodzielności oraz poprawią sprawności manualną.