Informacje:    23 657 41 99

poniedziałek, 27 maj 2019

XV Przegląd Małych Form Teatralnych

W Caritas Diecezji Płockiej Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie 22 maja odbył się XV Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych.

Tegoroczną imprezę teatralną zaszczycili Dziekan Dekanatu Żuromińskiego Ks. Prałat Kazimierz Kowalski i Wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej Ks, Adam Przeradzki. W tym roku goszczono 10 placówek: Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku, Warsztat Terapii Zajęciowej w Płocku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Działdowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Iłowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzegowie, Dom Pomocy Samopomocy w Bądzynie oraz Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie. Przybyłych gości przywitała Beata Głowacka – kierownik PŚDS w Żurominie, następnie Przegląd otworzył Wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej Ks. Adam Przeradzki. Aktorzy zaprezentowali różnorodne formy artystyczne między innymi: skecze, humoreski, kabaret, pantomima, teatr tańca. Przegląd zakończył się wspólną dyskoteką, wręczeniem dyplomów i pamiątkowych upominków.