Informacje:    23 657 41 99

piątek, 11 kwiecień 2014 00:00

IX Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych

IX Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II  w Żurominie.


W dniu 16 października 2013 r. w Caritas Diecezji Płockiej – Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie odbył się IX Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych.
W spektaklach teatralnych wystąpili niepełnosprawni aktorzy ze Środowiskowych Domów Samopomocy: z Mławy,  Makowa Mazowieckiego, Działdowa, Ostrołęki, Strzegowa a także z Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie, Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie oraz z czterech placówek prowadzonych przez Caritas Diecezji Płockiej: z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Płocka, Żuromina, Płońska oraz ze Powiatowego Środowiskowego Dom Samopomocy w Żurominie.
Przegląd swoją obecnością zaszczycili Dziekan Dekanatu Żuromińskiego - Ks. Kan. Kazimierz  Kowalski, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin - Pani Maria Jędrzejewska oraz Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej Ks. Szczepan Bugaj. 

 

Po oficjalnym otwarciu przeglądu grupy teatralne z zaproszonych placówek zaprezentowały programy sceniczne.
Tegoroczny przegląd cechował się dużą różnorodnością form teatralnych.
Działalność aktora niepełnosprawnego intelektualnie, nie ograniczała się jedynie do zagrania roli, lecz wyrażała się pełnym uczestnictwem w przygotowaniu przedstawienia. Osoby niepełnosprawne były tu zarówno aktorami jak i reżyserami, same przygotowały oprawę sceniczno-muzyczną, robiły rekwizyty i szyły kostiumy.
Przegląd Małych Form Teatralnych pokazał, iż osoby niepełnosprawne mogą i chcą wnosić do środowiska społecznego swój twórczy wkład.
Zaprezentowane spektakle teatralne pokazały też jak bogaty może być świat osób chorych i niepełnosprawnych - o ile da się im szansę przekazywania swoich odczuć oraz stworzy się atmosferę akceptacji i zrozumienia.